Hoe is het begonnen?

Offective BV
Offective B.V is een startup geweest op de grens van 2011/2012. Offective is een combinatie van de woorden Office en Effective. Deze twee woorden kenmerken ook meteen hetgeen Offective doet en wilt bereiken.

Oprichting
De ontstaansgeschiedenis van Offective BV begon in 2010/2011 toen de net voor zich zelf gestarte ondernemer en Mendix specialist Herbert Vuijk een facturatie functionaliteit nodig had voor zijn diensten, hij maakte deze module heel basis, uitsluitend bedoeld voor zijn eigen gebruik, zo volgde ook al snel een uren registratie applicatie.Tegelijk hiermee bedacht Chris Vuijk een applicatie model waarin alle processen binnen een organisatie in één applicatie beheersbaar zouden worden.Natuurlijk hebben deze eerste ontwikkelingen van Herbert en gedachtegoed van Chris elkaar gevonden waarna Offective B.V is opgericht.

Ontwikkeling
Het eerste jaar heeft de focus vooral gelegen op de ontwikkeling van de applicatie. Waar deze ontwikkeling eerst werd uitbesteed aan externe partijen wordt dit inmiddels volledig in eigen beheer en met eigen mensen uitgevoerd/ontwikkeld. Dat versnelde de ontwikkeling enorm in met name de loop van 2013. De applicatie is niet geprogrammeerd maar gemodelleerd (getekend). Door onze modelgedreven aanpak zijn we beter en sneller en hebben we een technologische grote voorsprong op vele andere aanbieders. Met de laatste en revolutionaire Mendix technieken is Offective gebouwd en wordt er nog steeds aan Offective ontwikkeld.

Groei
Offective heeft een bewuste keuze gemaakt voor de ontwikkelmethodiek, een modulaire opbouw van de applicatie en een lage prijs met de focus op de startende ondernemer (zzp’er) en het midden en kleinbedrijf (MKB). Dit resulteerde al heel snel na de livegang in 2013 op honderden aanmeldingen voor proefaccounts, al heel snel was het eerste doel (aantal gebruikers) bereikt en duidelijk dat –hoewel de marktomstandigheden ongunstig en de concurrentie gevestigd-  er voldoende mogelijkheden waren om door te gaan met de ontwikkeling en in te zetten op een verdere en versnelde groei van de applicatie en aantallen gebruikers.

Producten
Medio 2013 levert Offective een bijna volledig pakket aan modules zoals urenregistratie, verkoop en marketing, projecten en planning, producten en voorraadbeheer, facturatie, CRM, HRM, boekhouden en taakmanagement. Elke module onderscheidt zich door zijn eigen unieke kenmerken en mogelijkheden. Offective heeft bewust gekozen om veel onderdelen dusdanig generiek beschikbaar te stellen dat gebruikers zelf veel mogelijkheden hebben om de applicatie optimaal in te richten en/of te gebruiken.

Reageren niet mogelijk.