Beste Offective gebruiker! Vanwege de samenvoeging met Silvasoft kunt u vanaf nu inloggen via de inlogpagina op de website van Silvasoft.

Automatische bankenkoppeling

Alle grootbanken in Nederland zoals ING, ABN-AMRO en Rabobank bieden verschillende mogelijkheden om mutaties in een boekhoudprogramma te verwerken. De meest gebruikte oplossing is dat een gebruiker van een boekhoudprogramma bij de bank een zogenaamd MT940 bestand kan downloaden. Dit MT940 bestand kan vervolgens worden geüpload binnen een boekhoudpakket, bijvoorbeeld Offective. De gebruiker hoeft zodoende maar enkele handelingen te doen.

Daarnaast bieden banken ook de mogelijkheid om een automatische bankenkoppeling te realiseren. Met deze functionaliteit hoeft de gebruiker de hiervoor genoemde handelingen niet meer te verrichten. De gegevens worden namelijk iedere nacht in uw boekhoudprogramma ingelezen door de automatische synchronisatie met de gegevens van de bank.

Offective werkt al jaren aan de realisatie van een dergelijke bankenkoppeling. Hoewel de ontwikkelaars in de startblokken staan en Offective klaar is voor de automatiseringsslag, kan deze nog niet gerealiseerd worden. Er is namelijk een samenwerking nodig met de bank, maar deze laten geen nieuwe online boekhoudsystemen toe. Onderzoeksbureau GBNED heeft een uitgebreid onderzoek naar de gegevensuitwisseling gedaan.

U leest het goed. De banken werken tegen. Veel personele wisselingen zorgen ervoor dat een oplossing steeds verder verdaagd wordt. Afspraken worden niet opgevolgd of extreme financiële bijdragen worden gevraagd van software ontwikkelaars om überhaupt een automatische bankenkoppeling te realiseren. De gebruikers van Offective kunnen wij in dit proces helaas niet verder van dienst zijn. Offective stelt al jaren alles in staat om een doorbraak te realiseren, maar tot op heden zonder resultaat. Mogelijk kan een recent ingediende klacht bij ACM de banken in beweging krijgen. De PSD2 regelgeving geeft wat licht aan de horizon. Offective volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

Reageren niet mogelijk.