Beste Offective gebruiker! Vanwege de samenvoeging met Silvasoft kunt u vanaf nu inloggen via de inlogpagina op de website van Silvasoft.

Waarom de zzp’er minder vaak ziek is dan een gemiddelde Nederlander

Uit onderzoek van de ZZP Barometer in opdracht van een landelijke verzekeraar, blijkt dat zzp’ers vaker sporten dan de gemiddelde Nederlander. Ook zitten zelfstandig ondernemers minder lang per dag op hun stoel. Dit heeft een positief effect op de gezondheid van de zzp’er. Een derde van de respondenten geeft aan nooit ziek te zijn.

Waarom zijn zzp’ers minder vaak ziek dan werknemers? Gaan zzp’ers gewoon door als ze ziek zijn of is er een andere verklaring? In dit blog bespreken we het onderzoek.

Doorwerken ondanks ziekte

Het onderzoek is uitgevoerd onder 774 zelfstandig ondernemers. Ziek zijn is voor de gemiddelde zzp’er niet gunstig. In bed blijven liggen betekent immers geen inkomsten. Zodoende werkt een vijfde ondanks ziekte altijd door. Ook het gemiddelde aantal verzuimdagen ligt onder zzp’ers kort, gemiddeld slechts twee dagen tegenover de zeven dagen onder Nederlanders die in loondienst werken.

De sportieve zzp’er

In het onderzoek werd ook de regelmaat waarmee zzp’ers sporten onderzocht. De resultaten van het onderzoek werden vergeleken met de Eurobarometer, die het sportgedrag van de gemiddelde Nederlander in kaart bracht. Uit het onderzoek blijkt dat het percentage sportende zzp’ers boven het gemiddelde percentage in Nederland ligt. Ruim 70 procent van de zzp’ers sport ‘regelmatig’ of ‘met enige regelmaat’, terwijl dit bij de gemiddelde Nederlander slechts 57 procent is.

Zzp’er zit minder lang

De zzp’er is niet alleen sportiever dan de gemiddelde Nederlander, maar zit ook minder lang. Slechts 12 procent gaf aan dat ze meer dan 8.5 uur per dag zitten tijdens hun werk. De gemiddelde zzp’er zit 6.3 uur per dag. Dit terwijl 32 procent van de gemiddelde Nederlander aangaf langer dan 8.5 uur te zitten op een gemiddelde werkdag.

Geen AOV

Een deel van de zzp’ers blijkt geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te hebben. 58 Procent van de ondervraagden noemt de hoge kosten als hoofdreden hiervoor. Dit terwijl de meeste ondernemers 4 tot 7 procent van het brutoloon aan de AOV betalen, wat ruim 50 procent minder is dan de gemiddelde Nederlandse werknemer.

Hoeveel betaalt een werkgever aan premie?

De ZZP Barometer vroeg aan haar respondenten wat een werkgever volgens hen kwijt is aan premies voor ziektekosten voor medewerkers. Men blijkt niet goed op de hoogte. 23.4 procent gaf eerlijk toe dat ze niet weten hoeveel een werkgever betaalt aan premies. De meeste respondenten denken dat een werkgever 11.5 procent van het brutoloon betaalt aan premies. In werkelijkheid is dit percentage met 14 procent een stuk hoger.

Online boekhoudsysteem

Wilt u als zzp’er overal en altijd uw boekhouding kunnen doen? Maak dan vandaag nog een account aan bij Offective!

Reageren niet mogelijk.