Beste Offective gebruiker! Vanwege de samenvoeging met Silvasoft kunt u vanaf nu inloggen via de inlogpagina op de website van Silvasoft.

Wat staat er op een jaarrekening?

Aan het eind van ieder boek- of kalenderjaar is het weer tijd om een een jaarrekening op te stellen. Dit is niet verplicht als ondernemer, maar wel raadzaam om te doen. In de eerste plaats voor uzelf om inzicht te krijgen hoe het jaar is verlopen en in de tweede plaats voor een bank als u een lening of hypotheek wilt aanvragen.

Jaarrekening deponeren

Bv’s, nv’s, coöperaties en nog enkele rechtsvormen zijn verplicht om jaarlijks een jaarrekening te sturen naar de Kamer van Koophandel. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf van het afgelopen boekjaar.

De grootte van uw bedrijf is bepalend voor wat op uw jaarrekening komt. hoe groter uw bedrijf namelijk is, hoe meer financiële informatie u aan de kamer van Koophandel moet doorgeven.Op een jaarrekening staat diverse posten. Wij lichten de belangrijkste toe.

De balans

Een jaarrekening bestaat uit diverse balansen. Daartoe behoren onder meer de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op eerdergenoemde onderdelen. De balans is een momentopname van een bedrijf. In de meeste gevallen is dat per 31 december, aangezien het boekjaar vaak parallel loopt aan een kalenderjaar. U kijkt dan naar alles wat op dat moment in uw onderneming aanwezig is: goederen, schulden, uitstaande rekeningen, etc.

De winst- en verliesrekening

Met een winst- en verliesrekening heeft u een overzicht van de opbrengsten en kosten van het afgelopen boekjaar. Met een winst- en verliesrekening is na te gaan of uw onderneming winst heeft gemaakt of verlies heeft geleden.

De toelichting

De omvang van de toelichting is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Zo hoeft een kleine rechtspersoon slechts het aantal werkzame personen te vermelden, alsook de wijze waarop de balans is opgesteld. Heeft u een grotere onderneming, dan is de toelichting groter en uitgebreider en moet u bijvoorbeeld ook de betalingen aan de directie erin vermelden. Grotere ondernemingen zijn ook verplicht om een jaarverslag en een controleverklaring te deponeren.

Bedrijfseconomische jaarrekening

Er zijn twee soorten jaarrekeningen bekend: de bedrijfseconomische jaarrekening en de fiscale jaarrekening. Bij de bedrijfseconomische jaarrekening wordt een beeld gegeven van de situatie van een bedrijf, zonder dat er rekening wordt gehouden met fiscale normen.

Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt wordt een beter beeld gegeven van het bedrijf, omdat het de vermogenssituatie en de werkelijke situatie van de onderneming weergeeft. Een bedrijfseconomische jaarrekening wordt vaak gebruikt als er sprake is van verkoop of (her)financiering of verkoop van het bedrijf.

Fiscale jaarrekening

Aan de andere kant is er de fiscale jaarrekening, die aan de vereisten van de fiscus moet voldoen en slechts bedoeld is om de fiscale winst van uw onderneming te berekenen. De fiscale winst wordt gebruikt als basis voor het heffen van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het verschil tussen beide jaarrekeningen staat bekend als de stille reserve.

Eenvoudig rapportages maken

Met onze online boekhoudsoftware kunt u eenvoudig rapportages maken van hoe het gaat binnen uw bedrijf. Doordat alle transacties direct worden verwerkt in ons systeem kunt u altijd zien hoe u er financieel voorstaat. Probeer onze software 30 dagen kosteloos uit of profiteer van onze zzp actie!

Reageren niet mogelijk.