Beste Offective gebruiker! Vanwege de samenvoeging met Silvasoft kunt u vanaf nu inloggen via de inlogpagina op de website van Silvasoft.

Opportunities Software – Verkoopbeheer

Het maken van een online offerte is met behulp van de Offective applicatie eenvoudig te realiseren. Maar net zoals wij vinden dat in de applicatie de klant centraal moet staan en daarom de module CRM veel mogelijkheden biedt is het opvolgen van opportunities hierop een verlengstuk! De opportunities software biedt veel mogelijkheden om al uw verkoopkansen te beheren en op te volgen. De verkoper binnen de applicatie heeft een eigen dashboard met daarop de activiteiten gesorteerd welke op een bepaald moment uitgevoerd moeten worden.

Om te kunnen beginnen met de opportunities software moeten eerst de instellingen worden geconfigureerd, neem de tijd om dit eenmalig goed in te richten! Ook is het belangrijk dat de instructie video’s welke beschikbaar zijn worden opgevolgd. Het opvolgen van een opportunity kan binnen de applicatie van eenvoudig tot gecompliceerd worden geautomatiseerd. Zo dienen binnen de instellingen eerst de stages (fases) ingericht te worden, een aanbieding of offerte kan immers op enig moment in een bepaalde fase verkeren of deze fase moet kunnen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan de stage (fases of statussen): Offerte is verzonden, Offerte 1e keer nabellen na 5 dagen, Offerte 2e keer nabellen na 15 dagen of Offerte is afgewezen. Als gebruiker moet u eerst helder hebben welke van zulke bedoelde fases er in uw opportunities software aanwezig moeten zijn, ofwel uw opvolgingsproces moet helder zijn.

  • Een opportunity is een verkoopkans
  • Opvolgen van verkoopkansen
  • Beheren van verkoopkansen
  • Bewaken van verkoopkansen

Aan deze fases kunnen onder de instellingen en configuratie van uw opportunities software acties worden gekoppeld. De opportunity kan automatisch na een x aantal dagen worden verplaatst naar de werkvoorraad van de medewerker zodat deze hier een actie op kan uitvoeren.

Ook kan automatisch een email worden verzonden met daarin en tekst welke door de gebruiker is opgesteld in de template. Het hele verkoopproces en de opvolging kan met de opportunities software worden geautomatiseerd, uiteraard (indien gewenst) met momenten in het proces dat de opportunity in beeld komt bij de verantwoordelijke verkoper.

Het proces – hoe werkt het in praktijk?

Nadat een offerte is gemaakt en verzonden kan middels een button direct een opportunity worden aangemaakt. Het scherm van de opportunity opent zich en afhankelijk van de instellingen wordt deze direct in de 1e fase geplaatst. In het scherm is nog ruimte om interne opmerkingen te plaatsen, de relatie gegevens zijn zichtbaar, de gekoppelde offerte is zichtbaar, een tabblad met stages (historie), een logging tabblad van alle gebeurtenissen en een tabblad met gekoppelde taken zijn te raadplegen. Een compleet en uitgebreid overzicht voor de gebruiker! Het is overigens niet verplicht om alle geboden functionaliteiten van de opportunities software te gebruiken, ook een minder gecompliceerd gebruik is uiteraard mogelijk.

De opportunities software kent twee soorten gebruikers, namelijk de manager en de medewerker. De manager heeft zicht op alle opportunities, de medewerker ziet alleen de opportunities welke zijn verbonden aan de klanten waarvoor deze is geautoriseerd.

In het menu Opportunities zijn verschillende tabbladen waarvan de inhoud door de gebruiker is te configureren. Het eerste tabblad is de werkvoorraad, hier staan de opportunities met een bepaalde stage (fase) waarop een actie moet worden ondernomen. De opportunity kan nu worden geopend en de verkoper kan zijn ‘actie’ ondernemen, hierna kan de opportunity naar een volgende stage worden verplaatst. Dit kan ook volledig geautomatiseerd plaats vinden. De offerte kan met de opportunities software met (bijvoorbeeld) meerdere emails automatisch worden opgevolgd en naar een volgende stages worden verplaatst, de gebruiker hoeft dan geen enkele actie te ondernemen!

Probeer nu GRATIS 30 dagen proefaccount! Klik hier om direct te starten met uw eigen administratie.