Beste Offective gebruiker! Vanwege de samenvoeging met Silvasoft kunt u vanaf nu inloggen via de inlogpagina op de website van Silvasoft.

Welke betaaltermijn hanteert u: 7, 14, 30 of 60 dagen?

Een vraag waar veel ondernemers mee zitten is: welke betaaltermijn moet ik hanteren? Moeten uw klanten vooraf betalen of geeft u ze 7, 14, 21, 30 of langer de tijd om na levering te betalen? Is er wetgeving of een richtlijn? Wij geven u graag onze tips

Nieuwe wetgeving

Begin 2017 is er nieuwe wetgeving gekomen rondom betaaltermijnen. Volgens de wet dienen bedrijven facturen binnen 30 dagen aan elkaar te betalen. Dit is verplicht, ook al is er niets vastgelegd over de betalingstermijn. Mocht u een andere betalingstermijn willen hanteren, dan zou u dit in een overeenkomst moeten vastleggen. De betalingstermijn is in dit geval maximaal 60 dagen.

Hiervan mag u niet afwijken, mits u kunt aantonen dat een langere betalingstermijn geen nadelen oplevert voor beide partijen. Gaat het om overheidsopdrachten, dan geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.

Niet langer dan 60 dagen

Met het aannemen van een wet op 7 maart 2017 door de Eerste Kamer is er een einde gekomen aan een betalingstermijn van langer dan 60 dagen tussen het MKB en het grootbedrijf. Het MKB en zzp’ers hebben hierdoor eerder recht op hun geld. Wordt een langere termijn dan 60 dagen gehanteerd, dan betekent dit overtreding van de wet en kan de overheid sancties opleggen.

Noodzaak aanpassing betalingstermijn

De nieuwe wet bleek nodig, daar in de praktijk een betaaltermijn werd verlengd naar 90 of soms zelfs naar 180 dagen, alhoewel deze wettelijk op 30 dagen was vastgesteld. Het gevolg was dat veel kleine bedrijven en zzp’ers in financiële problemen geraakten, wat in sommige gevallen zelfs uitmondde in faillissement. De nieuwe wet verbiedt dus extreem lange betalingstermijnen. De nieuwe wet is werkzaam per 1 juli 2017.

Onderlinge afspraken

Een betaaltermijn van 30 dagen is dus leidraad, maar onderling mag u een afspraak maken voor een langere betaaltermijn. Deze moet wel maximaal 60 dagen bedragen. Is er sprake van een contract met een betalingstermijn van langer dan 60 dagen, dan is deze na 1 juli 2017 niet meer geldig. Indien er geen nieuwe afspraken worden gemaakt, dan geldt automatisch een betaaltermijn van 30 dagen.

Wij zien dat onze klanten vaak een betaaltermijn van 14 dagen hanteren. Dit is voor veel kleine ondernemers acceptabel.

Een goed debiteurenbeleid

De stelregel van ZZP Nederland luidt als volgt: een goed debiteurenbeleid begint bij jezelf! Het is raadzaam de betaaltermijn bij het aangaan van een opdracht altijd vast te leggen. In zo’n overeenkomst dienen de belangrijkste zakelijke afspraken te zijn vervat. Hiermee voorkomt u veel problemen. schroom bij het uitblijven van betaling door een opdrachtgever niet om een incassoprocedure op te starten. Maak daarnaast gebruik van onze facturatiemodule om grip te houden op uw openstaande facturen.

Voor meer tips en adviezen om succesvol te ondernemen? Lees onze wekelijkse blogs en volg ons op social media!

Reageren niet mogelijk.