In de module boekhouding van de online Offective applicatie zijn de 'traditionele dagboeken' een belangrijk element. Met de dagboeken inkoop, verkoop, kas, bank en memoriaal kan de gehele administratie worden verwerkt. Binnen de module kunnen van de bank en het memoriaal meerdere dagboeken aangemaakt worden. Daarnaast ondersteunt Offective het voeren van één inkoop-, één verkoop-.
Lees verder